Den sanna kristendomen Bok 1 : jämte kort levnadsteckning

Författare
Johann Arndt
(Johan Arndt översättning av H. Hägglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1928 Sverige, Stockholm 360 sidor.