Om att förnyas efter Guds avbild - bok 1 ur Den sanna kristendomen

Bok 1 ur Den sanna kristendomen. Mot den samtida teologins tendens att intellektualisera och dogmatisera den kristna tron ställde Arndt fram hjärtats omvändelse och tro. Den här boken handlar om hur gudslikheten skall återställas i människan.

Författare
Johann Arndt
(Johann Arndt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Team offset 1992 Sverige, Skellefteå, Malmö 216 sidor. 21 cm
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1929 Sverige, Stockholm 492 sidor.