Om att efterfölja Kristus - bok 2 ur Den sanna kristendomen

Bok 2 ur Den sanna kristendomen. Boken handlar om Kristus som den troende själens läkedom, föredöme och segerkraft.

Författare
Johann Arndt
(Johann Arndt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Team offset 1992 Sverige, Skellefteå, Malmö 288 sidor. 21 cm
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 142 sidor.