Den sanna kristendomen i korta betraktelser på hvarje dag i månaden

Författare
J. Gossner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huldbergs bokh. 1866 Sverige, Falun, Stockholm, 64 s