Om att efterfölja Kristus - bok 2 ur Den sanna kristendomen

Bok 2 ur Den sanna kristendomen. Boken handlar om Kristus som den troende själens läkedom, föredöme och segerkraft.

Författare
Johann Arndt
(Johann Arndt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Team offset 1992 Sverige, Skellefteå, Malmö 288 sidor. 21 cm
Artos, Team offset 1984 Sverige, Skellefteå, Malmö 84 sidor. 21 cm
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1932 Sverige, Stockholm 360s
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 142 sidor.
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1929 Sverige, Stockholm 492 sidor.
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1928-1930 Sverige, Stockholm 3 vol.
Samfundet Pro fide et christianismo, Diakonistyr. 1928 Sverige, Stockholm 360 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan