Den sista akten - kriget på västfronten 1918

Författare
Gunnar Artéus
(Gunnar Artéus kartor: Tommy Åkesson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sköna konster 2017 Sverige, Stockholm 135 sidor illustrationer, kartor 22 cm 978-91-981939-3-0