Den siste incahövdingen - berättelse för pojkar

Författare
Erik Borg
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Stockholm 157 sidor.