Den siste snapphanen. 1

Författare
Carl August Cederborg
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eboklagret/Omnibus 2004 Sverige, Tyresö 91-7301-423-0
Västra Sverige 1945 Sverige, Göteborg 258 sidor.
1922 Sverige 158 sidor.