Den siste vikingen - drag ur Fridtjof Nansens bragder och liv : för ungdomen

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1934 Sverige, Stockholm 45 sidor.