Den självförsörjandes kokbok

Författare
Thora Holm
(Thora Holm.)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1926 Sverige, Stockholm 148 sidor. ill.