Den sjungande dalen

Författare
Hans Lidman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Sv. Djuptryck 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 160 sidor. ill.
LT 1954 Sverige, Stockholm 162 sidor. ill.
Saga Egmont nnnn 165 sidor. 978-87-26-65456-1