Den skenhelige svensken

Författare
Louise Brown
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brombergs Bokförlag 2014 Sverige 978-91-7337-523-8
Bromberg 2014 Sverige, Stockholm, Finland 307 sidor. 21 cm 978-91-7337-522-1