Den socialdemokratiska nomineringen i Borlänge inför kommunalvalet 1966 - en studie i fraktionsbildningar och särval

Författare
Lennart F. Welander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Uppsala 44 sidor.