Den sorgsna bruden

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Rolf Ahlgren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1981 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02209-4
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65806-2