Den stora primadonnan

Författare
Beverley Nichols
(Beverley Nichols övers. av Greta Tiselius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1939 Sverige, Stockholm 338 sidor. ill.