Den stora veckan - Några minnesord för nattvardsungdom

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
W. Billes Bokf.-aktb. 1887 Sverige, Stockholm 119 sidor.