Den svenska arbetslagstiftningen

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1949 Sverige, Lund 168 sidor. tab.