Isveç ceza politikasi

Originaltitel
Den svenska kriminalpolitiken Svenska
Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl çeviren: Durusoy Yazan.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 212 sidor.
Aldus/Bonnier, Egnell 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 199 sidor.
Aldus/Bonnier, Egnell 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 175 sidor.
Aldus/Bonnier, Egnell 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 175 sidor.
Aldus/Bonnier, Egnell 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 172 sidor.
Aldus/Bonnier, Egnell 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 173 sidor.