Den svenska missionen i Ost-Afrika Första delen

Författare
Gustaf Emanuel Beskow
(Skildrad af G. F. Beskow.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
E.F.S. 1888 Sverige, Stockholm 278 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan