Den svenska modellen

Författare
Leif Lindberg
(Bilder av Leif Lindberg texter av Hans Hedberg och Leif Hallstan.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindberg, Trydell 1990 Sverige, Stockholm, Laholm [61] sidor. huvudsakligen ill. 23 cm