Den svenska namnboken, innehållande 2200 brukliga dopnamn, jemte förklaring öfver deras härledning och betydel se

Författare
J L Lundström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1871 Sverige, Stockholm