Den svenska turistmåltiden - en internationell bild av mat och måltider

Författare
Urban Laurin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillväxtverket 2010 Sverige, Stockholm 101 sidor. 30 cm 978-91-86341-32-9
Tillväxtverket 2010 Sverige, Stockholm 101 sidor. 30 cm