Den svenska ungdomsbrottsligheten

Författare
(Felipe Estrada, Janne Flyghed (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2017 Sverige, Lund 377 sidor illustrationer 23 cm 978-91-44-11986-1