Den tröjan ble där inga buxor å

Författare
Henrik Wranér
(Radioteatern 19...)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio u.å Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 16 sidor.