Den trogne smugglaren - Viktor Rydberg och textens spegel

Den trogne smugglaren vill ge en bild av Rydbergs författarskap ur ny och annorlunda vinkel. Med start i upptäckten att hans verk ofta innehåller en självkommentar, uttryckt via symboler som sångmön, diktens skepp och skaldemjödet. Kommentarer som kan fogas samman till en berättelse om författarskapet. Eller snarare: till ett mångröstat drama.

Men titelns ord om textens spegel syftar också på att författaren alltid riskerar att upptäcka sin egen bild i det han skrivit. Inklusive det han inte vill veta. Varvid censuren givetvis slår till och skrivandet får drag av smuggling. Längs ständigt nya vägar, allt eftersom de gamla upptäcks och blockeras.

Viktor Rydbergs erotiska läggning berörs också. Med motiveringen att den var viktigaste orsaken till att han skrev som han skrev och kanske till att han skrev överhuvudtaget.

Författare
Tore Lund
(Tore Lund.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Daleke grafiska 2006 Sverige, Stockholm, Malmö 364 sidor. 24 cm 978-91-7353-112-2