Den välborna Tawastiska släcktens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, vapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar utur gamla skrifter och handlingar sammanletat, och uplagdt

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1756 Sverige, Stockholm