Den vite mannens grav

Författare
John E. Persson
(John E Persson teckningar och kartor: John E Persson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Vänersborgs offset 1986 Sverige, Göteborg, Vänersborg 223 sidor. ill., kartor 22 cm