Den wälborna Tawastiska släcktens ättaretal, jemte anmärkningar om des namn, wapn, personer, embeten, gods och sätesgårdar. Utur gamla skrifter och handlingar sammanletat, och uplagdt af Jonas Bång. Stockholm tryckt i Wildiska tryckeriet - 1756

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1756 Sverige, Stockholm [04] sidor. 2:o.