Den wise hedningens Isocratis trogna förmaning til Demonicus: eller Nyttig sedo-lära för ungdom; uti 70 wicktiga lefnads-reglor. Från latinska språket på modersmålet öfwersatt af en trowärdig swensk. Norrkjöping, tryckt hos Johan Benjamin - Blume, 1768

Författare
Isokrates
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blume 1768 Sverige, Norrköping 16 sidor. 8:o.
1768 Sverige, Norrköping 16 sidor.
(Blume 1768 Sverige, Norrköping 16 sidor. 8:o.