Den yttersta domen, med därpå följande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld, af J. Hjortsberg Larsson

Författare
Jonas Hjortsberg Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1780 Sverige, Gefle, tryckt hos Ernst Pet. Sundqvist, 1780 [32] sidor. 8:o.