Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Gefle, tryckt hos Ernst Pet. Sundqvist, 1785

Författare
Jonas Hjortsberg Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1785 Sverige, Gävle [32] sidor. 8:o.