Dendrokronologisk analys av arkeologiska fynd från kvarteret Almen 6 i Jönköping

Författare
Hans Linderson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2022 Sverige, Lund