Dendrokronologisk analys av fastigheten Målajord 1:7, Dädesjö, Småland

Författare
Hans Linderson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2023 Sverige, Lund