Dendrokronologisk analys av mangårdbyggnaden och stall på Sonaboda, Hästveda, Skåne

Författare
Hans Linderson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2022 Sverige, Lund