Dendrokronologisk analys av mangårdsbyggnaden, Persgården, Friel 2:14, Lidköping

Författare
Hans Linderson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2022 Sverige, Lund