Dendrokronologisk analys av vapenhuset och sakristian i Hagby kyrka, Kalmar, ersätter rapport 2006:50

Författare
Hans Linderson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University 2022 Sverige, Lund