Dentalteknisk handbok i kron- och bro D. 1, Allmän del

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tandläkarförl., Berling 1989 Sverige, Stockholm, Arlöv 223 sidor. ill.