Dentalteknisk handbok i kron- och bro D. 2, Gjutning och lödning

Författare
(Stig Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tandläkarförl., Berling 1989 Sverige, Stockholm, Arlöv 80 sidor. ill., tab.