Dentalteknisk handbok i kron- och bro

Författare
(Redaktör: Bengt Öwall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tandläkarförl. 1989-9999 Sverige, Stockholm 26 cm