Der Euagoras des Isokrates - ein Kommentar

Författare
Evangelos Alexiou
(Von Evangelos Alexiou.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De Gruyter cop. 2010 Tyskland, Berlin ix, 238 sidor. 24 cm.. 978-3-11-022988-2
Walter de Gruyter GmbH Co.KG 2010 Tyskland, s.l. Online-Ressource 978-3-11-022989-9