Der ganze Weg

Originaltitel
Der ganze Weg Svenska
Författare
Kristin Berget
(Kristin Berget översättning: Ida Linde efterord: Leif Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rámus 2010 Sverige, Malmö, Lettland 69 sidor 22 cm 978-91-978406-3-7