Der junge Hund Sandy

Författare
Lucie Lundberg
(Bilder: Lucy Lundberg.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litho-Verlag, Hälsingborgs litogr. 1958 Sverige, Hamburg, Hälsingborg [22] sidor. ill.