Design management - a handbook of issues and methods

Författare
(Edited by Mark Oakley advisory editors, Brigitte Borja de Mozota, Colin Clipson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Basil Blackwell 1990 Storbritannien, Oxford x, 446 sidor. ill.