Design of fluid power piston pumps - with special reference to noise reduction

Författare
Maria Pettersson
(Maria Pettersson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Unitr. 1995 Sverige, Linköping, Linköping [2], vi, 130 sidor. ill., diagr. 24 cm