Design of programmable multi-standard baseband processors

Författare
Anders Nilsson
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköping University 2007 Sverige, Linköping xxvi, 169 sidor. : ill. 978-91-85715-44-2
Institutionen för systemteknik 2007 Sverige 169