Design, synthesis and characterisation of multilayered PVD coatings

Författare
Maria Nordin
(Maria Nordin.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis, Univ.-bibl. distributör, Eklundshofs grafiska 2000 Sverige, Uppsala, Uppsala 55 sidor. ill. 25 cm