Designing Technical and Professional Communication : Strategies for the Global Community

Författare
Deborah C. Andrews
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge Utgivningsland okänt / Ej specificerat