Despotens fall : Berättelsen om Vårbynäterkets skräckvälde och hackerattacken som ändrade allt

Författare
Lasse Wierup
(Lasse Wierup.)
Genre
Samhälle & politik, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Forum nnnn 350 sidor 978-91-37-50326-4