Dessförinnan - en långdikt

Författare
Torkel Rasmusson
(Torkel Rasmusson med bilder av Bruno Knutman.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tragus förlag 2018 Sverige, Stockholm 46 sidor illustrationer 978-91-981760-6-3