Det är bra att fråga - om Aspergers syndrom och högfungerande autism

Författare
Gunilla Gerland
(Gunilla Gerland.)
Genre
Faktaböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Holmbergs i Malmö 2011 Sverige, Lund, Malmö 47 sidor. ill. 17 cm 978-91-44-07166-4
Cura 1997 Sverige, Stockholm, Danmark 47 sidor. ill. 17 cm